Филворд А-Я (8)
алгоритм 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
буквица 7 1 р о т а а д к а г м е н а
вкладка 7 2 с у м м л к а з а р н е р
гигабайт 8 3 и м т а к т е м з ф т н х
джойстик 8 4 н р е а м е т р а р е и ш
закладка 8 5 а л б р а п е н з о т а и
интернет 8 6 д а у и ц а ц К и р ц р ф
килобайт 8 7 у л к в и с и л я е р е м
лицензия 8 8 н е и е т о и г а г а г я
мегагерц 8 9 и т н л ь н г т г е р ц и
носитель 8 10 е е и т с м т й а б о э ц
оператор 8 11 т р к в й о и р л а л м я
параметр 8 12 е н У к л ж д о г к и у л
разметка 8 13 М а к д а р о т а р е п о
сумматор 8
терминал 8 Найдите все термины и выделите их различным цветом. Буквы термина расположены по вертикали и горизонтали и могут "ломаться" произвольно, но не диагонали.
удаление 8
фрагмент 8
хранение 8
шифратор 8
эмуляция 8
Hosted by uCoz